Zorgverlening op maat

Zorgverlening is het geven van zorg en/of de levering van voorzieningen, en alles wat met het proces van zorgverlening te maken heeft. Onder de eerste lijn  wordt de basisgezondheidszorg verstaan die buiten de muren van een ziekenhuis aan een zorgbehoevende verstrekt wordt. Het betreft dus de zorgen verschaft door een huisarts, verpleegkundige, kinesist, tandarts,... Bij Thuisverpleging Temse kan je terecht voor verzorging en verpleging thuis: o.a. : hulp bij douchen, opstaan uit bed en eten. Of verzorging van een wond, stomazorg en injecties geven,  hulp bij de administratie, leren om het huishouden zelf te doen of samen werken aan meer sociale contacten, Andere zorgverleners bieden bijvoorbeeld ook schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

Zorgverlening Puivelde

Goede zorgverlening begint bij een goede opleiding. En bij een goede opleiding hoort een goede vereniging die de communicatie onderhouden - Wie behoort tot eerstelijnszorg?. VASO ( Vlaamse Vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding) is de overkoepelende vereniging die zich hiervoor inzet namens de medische specialisten in spe. Er ontbreken namelijk nog een paar innovatieve communicatiemiddelen rond bepaalde nodige zorgonderwerpen.

VAN sprak met voorzitter Jonas Brouwers en publieke relatiemanager Miet Vandemaele over wat VASO betekent voor de transmurale communicatie en hoe we elkaar kunnen helpen Wat is het doel van VASO? Hoe gaan jullie te werk? : We zijn een overkoepelende vereniging van alle medische specialisten in opleiding in Vlaanderen.

Ons doel is de belangen van deze specialisten in spe te verdedigen. Zowel op politiek als op lokaal niveau in ziekenhuizen en universteitsinstellingen (Zorgverlening Rupelmonde). Wij hebben daarbij goed contact met de Franstalige verenigingen en zorgverleners in opleiding. Dat maakt ons een sterk orgaan die de nodige verandering teweeg kunnen brengen. Zo hebben we recentelijk een wettelijk kader rond de arbeidsomstandigheden van Belgische specialisten in opleiding tot stand gebracht.Bijvoorbeeld het mentaal welzijn en het sociaal statuut van specialisten in opleiding zijn belangrijk. Tijdens en vlak na hun opleiding hebben artsen bijvoorbeeld geen werkloosheidsuitkering hoewel dat ze wel voltijds ingeschakeld zijn in de zorg. Ook het risico op burn-out ligt bij specialisten in opleiding erg hoog en ook de uitval in de opleiding is een grote zorg.: We zorgen ervoor dat er een goede informatiestroom is op opleidingsniveau naar VASO en dat er ook teruggekoppeld wordt (Palliatieve zorgverlening). Dit zowel naar onze brede achterban van medisch assistenten in opleiding als van de universiteit naar de lokale werking. Elke universiteit heeft namelijk zijn eigen vertegenwoordiging van de specialisten in opleiding.Dus dat we op regelmatige basis onze algemene vergaderingen hebben waar iedereen welkom is. En dat we ervoor zorgen dat we een gedragen breed standpunt uitdragen naar alle specialisten in opleiding. Zorgverlening Temse. Hoe zien jullie als specialisten in spe de samenwerking met apothekers in de eerste lijn? Hoe zou dit moeten verlopen om de zorg voor de patiënt te optimaliseren? : Ik denk dat de eerstelijnssamenwerking al goed gekend zijn.

Concreet is het voor ons zeer interessant om bijvoorbeeld een up-to-date medicatieschema te hebben. Dat zijn zaken waarvoor het contact met apothekers al zeer nuttig is. En even goed informatie die we langs meerdere kanten binnenkrijgen - Zorgverlening in de thuiszorg. Zowel van huisartsen als apothekers. We zien dat apothekers ons heel goed kunnen helpen bij specifieke vragen over ambulante voorschriften bijvoorbeeld.

Hoeveel Bedraagt De Mantelzorgpremie?

Volgens mij moeten we dat verder uitbouwen. : Ik denk dat er in de basisopleidingen al aandacht is om studenten geneeskunde te laten samenwerken met studenten farmacie. Dit door bijvoorbeeld multidisciplinaire opdrachten te doen. In de specialisatie is dat iets minder aanwezig maar daar heb je wel de praktijkervaring. Je hebt daar ook nog steeds contact met andere zorgverleners uit de eerste lijn om dingen uit te klaren.

En dat zien we ook in ziekenhuizen. Een patiënt die bijvoorbeeld zijn up-to-date medicatieschema afgeeft, opgesteld door de apotheker, is een droom voor ons. We zijn altijd blij dat een apotheker zorgt voor zo’n grondig overzicht van geneesmiddelen. Hoe zien jullie een samenwerking tussen VASO en VAN precies in? Hoe kunnen we elkaar versterken? : Het is voor ons belangrijk om de verschillende tussenschoten onder de zorgberoepen stilaan weg te werken - Zorgverlening Temse.

Informatie delen is daarbij een eerste stap, alsook activiteiten organiseren en ervoor zorgen dat men elkaar leert kennen. Dit kan beginnen in de jonge generatie - Thuisverpleging Mariakerke. We zien nu ook dat huisartsen bijvoorbeeld bij het ziekenhuis stage komen doen. Wat voor ons een zeer goede ervaring is. We komen daarmee in elkaars buurt.

Dergelijke samenwerkingen zijn altijd interessant. : Ik denk ook dat het zichtbaar is in de jongere generatie dat studenten farmacie en geneeskunde elkaar vaker zien. Wat vind je van onze zorgverlening?. Het is merkbaar dat daardoor deze drempel die we soms zien in de oudere generatie toch wel minder is. Dat gaat ook in beide kanten.

Als er zaken zijn waar we samen mee aan tafel over zouden kunnen zitten, zou het niet slecht zijn om elkaars standpunten te leren kennen. Zo zorgen we ervoor dat we een bredere visie ontwikkelen waar de patiënt uiteindelijk beter van wordt. Momenteel ontbreekt er een performant communicatiemiddel rond bijvoorbeeld het medicatieschema.

Het gaat evenzeer over huisartsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten - Zorgverlening Nieuwkerken. In België missen we op dit moment een eengemaakt elektronisch patiëntendossier. Wanneer wij als specialisten in spe in contact gebracht worden met verschillende ziekenhuisdossiers, merken we al dat daar en zekere versnippering is. Dus ik denk dat iedereen van onze generatie zeker wil streven naar één gemaakt dossier zodat dit soort gegevensdeling toch op een duidelijke manier kan gebeuren.

En passend medicatieschema hoort daar zeker bij, maar voor mij gaat dat nog veel verder. : Het zou inderdaad zeer nuttig zijn voor de patiënt als zijn/haar gegevens centraal bewaard worden en toegankelijk zijn, ook voor de patiënt zelf. We zien dat veel patiënten daar echt baat bij hebben, dat ze bijvoorbeeld hun laboresultaten zelf elektronisch kunnen raadplegen.

Zorgverlening Steendorp

Ik denk dus dat ‘digitaal’ en ‘centraal’ de kernwoorden zijn voor de toekomst. Maar we mogen niet vergeten dit alles ook nog toegankelijk te houden voor oudere patiënten die minder computervaardig zijn (Palliatieve zorg Sint-Gillis-Waas). We zien bijvoorbeeld al bij het elektronisch voorschrijven wel zeer nuttig is, maar dat de ouderen patiëntengeneratie zich toch veiliger voelt bij de papieren voorschriften.

Het symposium "gezondheidszorg in crisis" vond onlangs, medegeorganiseerd door jullie (Zorgverlening Liezele). Hoe ging dat? : Het symposium had als doel om lessen en maatregelen voor de toekomst te horen. Ook de uitreiking van de prijs "specialist van het jaar" vond daar plaats. Verschillende sprekers gaven een zicht op de impact van COVID-19 in hun domein en gaven daarnaast mogelijkheden om de zorg in de toekomst te optimaliseren mee.

Er was natuurlijk ook tijd voor wat netwerking bij een aangeboden walking lunch! Het deed deugd om nog eens fysiek samen te komen en te reflecteren over de toekomst van de gezondheidszorg, waarbij hervormingen er ongetwijfeld aankomen! - Zorgverlening Hamme (Palliatieve zorg Sint-Gillis-Waas).

Anderzijds gaat het om het zo veel mogelijk voorkómen van verplaatsingen naar andere (tijdelijke) plekken. Door bijvoorbeeld meer ondersteuning in het voortraject door de (vroegtijdige) inzet van expertise uit de tweelijn in de eerstelijn - Wat is 1e 2e en 3e lijnszorg?.

Kies voor zorgverlening van Thuisverpleging Bornem (Klein Brabant)

Stap 1 tot 4

Stap 1: U belt 03 369 27 14. Stap 2: We maken een afspraak en bepalen een tijdstip wanneer het u past. We proberen dit uur zo goed mogelijk te respecteren. Telefonisch proberen we al na te gaan wat u eventueel nodig heeft van medisch materiaal. Stap 3: Een vaste verpleegkundige komt bij u langs en voert de nodige zorgen uit. Stap 4: We spreken een vast tijdstip af voor de volgende dagen.

Navigation

Home

Latest Posts

Zelf Auto Verkopen? 6 Tips Ter Voorbereiding

Published Feb 24, 24
4 min read

Luxe Auto Huren Voor Een Dag

Published Feb 12, 24
6 min read